Wie zijn we?

Hart Aktief is een sport- en spelgroep voor hartpatiënten in de regio Haaglanden. We bestaan inmiddels al ruim dertig jaar. Ooit begonnen als initiatief van enkele (ex)-patiënten zijn we in de loop der jaren uitgegroeid tot een vaste waarde voor iedereen die de conditie wil opschroeven en daarna op peil wil houden. 

Het gaat daarbij niet alleen om hartpatiënten. Iedereen die na een heftig medisch incident van de behandelend arts het advies krijgt meer aan beweging te gaan doen is welkom bij Hart Aktief.

Wij organiseren onze sport- en fitnessactiviteiten op drie locaties in de Haagse regio: Het HagaZiekenhuis, Sporthal Loosduinen en De Fluit in Leidschendam. 

Sinds de oprichting van Hart Aktief gingen veel deelnemers u voor. Hartpatiënten kunnen op advies en doorverwijzing van hun arts/cardioloog altijd bij Hart Aktief terecht voor het op medisch verantwoorde wijze verbeteren van de conditie. U kunt bij ons sporten en fitnessen onder begeleiding van deskundige coaches.